بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

سیب ممنوعه

سیب ممنوعه

(Yasak Elma) %75 (264)
Zeynep و Yildiz دو خواهر هستند که در استانبول باهم زندگی می کنند. اگرچه آنها خواهر هستند اما کاملاً متفاوت از یکدیگر هستند. زینپ دختر زیبایی است که به ارزشهای اخلاقی خود پایبند است. او به عنوان دستیار مدیرشرکت فعالیت می کند. وقتی شرکتی که در آن کار می کند توسط یک شرکت دیگر به تصرف درمی آید. او شروع به همکاری با تاجری جوان به نام علیحان می کند. علیحان یک مرد متکبر ، خونسرد ، جدی و ثروتمند است. از روز اول حضور در این شرکت ، علیان Alihan و زینپ مانند سگ و گربه با هم در جنگ هستند. هیچکدام از آنها قدم به عقب نمی گذارند. علیحان از نحوه رفتار زینب Zeynep لذت می برد. کم کم احساسی عاشقانه در علیحان شکل می گیرد.
1 فصل 62 قسمت
0.05 sec, flt: 0 time: 3, count: 2, slow: 0