بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

سریال بچه رییس

سریال بچه رییس

(Boss Baby) %71 (7)
بچه رییس با ورود به خانواده تمپلتون ها عضوی از این خانواده شده و با برادر بزرگ خود تیم رابطه ای دوستانه و صمیمانه برقرار کرده است. بچه رییس به عنوان کارمند ارشد کمپانی نوزادها همچنان در تلاش است تا محبوبیت نوزادها در میان بزرگسالان را افزایش داده و به همین دلیل ماموریت های بسیار زیادی را بر عهده می گیرد. تیم برادر بزرگ بچه رییس در این ماموریت ها او را همراهی کرده و به بچه رییس کمک می کند تا تمام آنها را با موفقیت به پایان رسانده و از کم شدن محبوبیت نوزادان و کودکان جلوگیری کند.
4 فصل 58 قسمت
6.5/10
1
2
4
!
0.06 sec, flt: 0 time: 6, count: 2, slow: 0