بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

سریال بچه رییس

سریال بچه رییس

(Boss Baby) %66 (6)
بچه رییس با ورود به خانواده تمپلتون ها عضوی از این خانواده شده و با برادر بزرگ خود تیم رابطه ای دوستانه و صمیمانه برقرار کرده است. بچه رییس به عنوان کارمند ارشد کمپانی نوزادها همچنان در تلاش است تا محبوبیت نوزادها در میان بزرگسالان را افزایش داده و به همین دلیل ماموریت های بسیار زیادی را بر عهده می گیرد. تیم برادر بزرگ بچه رییس در این ماموریت ها او را همراهی کرده و به بچه رییس کمک می کند تا تمام آنها را با موفقیت به پایان رسانده و از کم شدن محبوبیت نوزادان و کودکان جلوگیری کند.
4 فصل 62 قسمت
6.5/10
1
2
!
0.05 sec, flt: 0 time: 3, count: 2, slow: 0