بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

سریال افرا

سریال افرا

(Afra) %80 (5)
در پگاه مه‌آلود یک روز پاییزی، در زیر شاخه‌های پرشکوه افرا، فرزندی زاده می‌شود؛ حاصل وصلت شوم اخلاق و منفعت. چشمانِ پیرِ افرا، یگانه شاهد این راز در اعماق جنگل است. شاهدی که آموخت در نگاه عاشقانه به زندگی، فقط صاحب تنهایی خویشی. هیچ‌کس نبودن، اولین و آخرین قانون کتاب عشق است
1 فصل 39 قسمت
5.1/10
0.04 sec, flt: 0 time: 3, count: 2, slow: 0