بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

پخش ویدئو بعدی ... {{ next_video.title }}
[توقف]

سریال تاریخی ترکیه ای در مورد چگونگی تشکیل دولت عثمانی و ترکیه امروزی. عثمان پسر ارطغرل و مرز دار ایران باستان زمان سلجوقیان در صدد تشکیل دولتی مستقل در هیاهوی جنگ ایران با رومیان و مغلولان

0.09 sec, flt: 0 time: 9, count: 13, slow: 0