بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

پخش ویدئو بعدی ... {{ next_video.title }}
[توقف]

خیلی وقتها کارها رو به یک نفر دیگه میدیم انجام بده در این شرایط باید از ساختاری که توضیح دادم استفاده کرد

0.05 sec, flt: 0 time: 9, count: 11, slow: 0