بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

پخش ویدئو بعدی ... {{ next_video.title }}
[توقف]

همه ما دوست داریم روی اعتماد به نفس خود کار کنیم. اما خیلی از ما نمی دانیم چطور می توانیم با تمرکز روی اعتماد به نفس به شکلی عملی، وضعیتمان در این موضوع مهم را بهبود دهیم. قبل از هر چیز مایلم بگویم که ما اعتماد به نفس ایجاد نمی کنیم، بلکه اعتماد به نفس خود را بازیابی می کنیم چرا که ما در بدو تولد اعتماد به نفس کافی داشته ایم و این برخورد اطرافیان بوده که اعتماد به نفس را از ما گرفته است. از این رو به هیچ عنوان لازم نیست به فکر ساختن اعتماد به نفس باشیم، کافی است باور کنیم داشته ایم و دست به بازیابی آن بزنیم من آیدین نامدار در این ویدیوی کمی تا قسمتی بلند، با دقت تمام روی تمریناتی تمرکز کرده ام که می تواند اعتماد به نفس شما را به اوج ببرد. پیشنهاد می کنم این ویدو را تا آخر ببینید و تا می توانید گام های عملی آن را طی کنید و تمریناتش را انجام دهید. شک نکنید به زودی می تواند اعتماد به نفس از دست رفته خود را بازیابی کنید

0.05 sec, flt: 0 time: 8, count: 11, slow: 0