بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

پخش ویدئو بعدی ... {{ next_video.title }}
[توقف]

❌ فیلمی اتفاقی از لحظه هولناک زلزله ۷.۳ ریشتری در سرپل ذهاب ▪️فرد وحشت زده بجای چراغ قوه موبایل، دوربین را روشن میکند و فیلم ضبط میشود! / t.me/sobhir

وحشتناک زلزله فیلم

2 هفته پیش در تصادفات زمان 00:57 0
0.05 sec, flt: 0 time: 6, count: 11, slow: 0