بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

پخش ویدئو بعدی ... {{ next_video.title }}
[توقف]

قسمت 4 سایت های مربوطه ی تابلو خوانی کدام است!؟ شاخص کل چیست؟؟؟ در این قسمت به ادامه ی مطالب قسمت 3 میپردازیم.️ #tsetmc #شاخص_کل #تابلوخوانی

tsetmc شاخص کل تابلوخوانی

1 ماه پیش در آموزشی زمان 05:36 31 1080p
0.07 sec, flt: 0 time: 7, count: 11, slow: 0