بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

پخش ویدئو بعدی ... {{ next_video.title }}
[توقف]

چرا ابراهیم اشتر به مختار کمک نکرد؟ ابراهیم بن مالک اشتر بن حریثه النخعی (درگذشته‌ی اکتبر ۶۹۱ میلادی) فرمانده‌ای عرب بود که در رکاب خلیفه وقت، علی (در قدرت ۶۵۶۶۶۱) و بعدها در جرگه حامیان خاندان علی به رهبری مختار ثقفی خدمت می‌کرد. او در نبرد خازر (۶۸۶م) که پیروزی قاطعی کسب کرد فرماندهی نیروهایمختار را علیه امویان برعهده داشت. او در این نبرد شخصا عبیدالله بن زیاد را کشت. وی بعدها و پس از کشته شدن مختار در سال ۶۸۷ به زبیریان گروید. چهار سال بعد و هنگامی که برای زبیریان می‌جنگید در نبرد دیرالجثالیق، بدست سپاهیان اموی کشته شد و آنان بدنش را سوزاندند. خانواده و اوایل زندگی ابراهیم فرزند مالک اشتر بود. مالک یکی از فرماندهان نظامی در خلافت راشدین و از جنگجویان وفادار به علی محسوب می‌گردید.[۱] پیشینه خانواده‌ او به قبیله بنی نخع باز می‌گردد که به سبب همین ریشه، لقب نخعی، در کنار نام او و پدرش است.[۲] بنی نخع جزو قبیله‌ی بزرگتری به نام مذحج بود.[۲] او برادری داشت که از مادر با او یکی بود به نام عبدالرحمن بن عبدالله نخعی که او نیز به عنوان یک جنگجو شناخت

0.06 sec, flt: 0 time: 13, count: 11, slow: 0