بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

پخش ویدئو بعدی ... {{ next_video.title }}
[توقف]

آخرین روز این اجراها با حضور عباس زارع مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی مازندران ، سید اسماعیل احمدی معاون توسعه مدیریت ومنابع ومحسن محمدی معاون هنری وسینمایی آن اداره کل همچنین؛ طالبی معاون اصلاح تربیت،معافی معاونت فرهنگی اداره کل زندانهای استان،ابراهیمی مدیر زندان ومیرزایی رئیس اداره فرهنگی زندان ساری و جمعی از مردم در محوطه امامزاده یحیی ساری برگزار شد.

0.05 sec, flt: 0 time: 6, count: 11, slow: 0