بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

پخش ویدئو بعدی ... {{ next_video.title }}
[توقف]

سریال عشق از نو قسمت 97 دوبله فارسی آدرس کانال مشکی ترکیدو https://www.youtube.com/channel/UC-Bs... داستان قسمت آخر سریال عشق از نو. بچه فاتح و زینب زنده می‌ماند؟ https://youtu.be/q3GItVplB94 داستان قسمت آخر سریال دکتر معجزه‌گر، فصل اول. نازلی و علی به هم نزدیک می‌شوند؟ عادل می‌رود؟ https://youtu.be/TXkOxCPDdOE شاهزیمت با فاتح تماس می‌گیرد و به خاطر دروغش با او دعوا میکند. سپس فاتح با زینب تماس می‌گیرد و موضوع را تعریف میکند. کمی بعد، آیفر به اتاق زینب می رود و میخواهد موضوع را به او بگوید. او کمی مقدمه چینی کرده و سپس می‌گوید که خبر دارد که فاتح دوست دختر دارد. زینب می‌گوید که این مسأله برایش اهمیتی ندارد. آیفر ادامه میدهد که آن شخص، شاهزیمت است. زینب همچنان با خونسردی می‌گوید که برایش مهم نیست و او دیگر فاتح را فراموش کرده و به گذشته ها کاری ندارد. زینب به اتاق شاهزیمت می رود. شاهزیمت با عصبانیت در حال جمع کردن چمدان خود است و می‌گوید که به خاطر دروغ آنها باید به شهرستان برود. زینب سعی دارد جلوی رفتن او را بگیرد تا برای نقش بازی ک

0.06 sec, flt: 0 time: 8, count: 11, slow: 0