بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

پخش ویدئو بعدی ... {{ next_video.title }}
[توقف]

ما نمی‌توانیم دود سیگار را به سیگار برگردانیم یا پورۀ سیب زمینی و سُس گوجه‌ای که به هم خورده‌اند را از هم تفکیک کنیم و این چنین است که انتخاب سخت می‌شود و باید به انتخاب‌های خود دقت و تأمل نمود. فیلم Mr. Nobody درباره‌ی جبرها و انتخاب‌های انسان، با چاشنی «اثر پروانه‌ای» در زندگی است؛ زندگی‌ای که به گفته همین فیلم، قوی‌ترین، تأثیرگذارترین و بی‌رحم‌ترین بُعد آن، بُعد «زمان» است؛ چرا که ما اسیر این بُعد هستیم و راه بازگشتی نداریم. *** فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی ***

0.05 sec, flt: 0 time: 6, count: 11, slow: 0