بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

پخش ویدئو بعدی ... {{ next_video.title }}
[توقف]

شاعر: احمد بابایی خواننده: علیرضا افتخاری By Alireza Eftekhari Poem: Ahmad Babaei ما قسم خورده عشقیم به زینب سوگند پاسبانان دمشقیم به زینب سوگند بذر غیرت سر خاک شهدا می کاریم پاسخ شیعه همین است که صاحب داریم

Alireza Eftekhari Damascus Ahmad Babaeir

1 سال پیش در موسیقی زمان 05:30 4
0.05 sec, flt: 0 time: 8, count: 11, slow: 0