بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

پخش ویدئو بعدی ... {{ next_video.title }}
[توقف]

هنوز جوونم سنم کم هست خسته شدم و سرم داره میترکه میخوام مست کنم و واژگون بشم آی پدر جانم جانم پدر جان کار نمیکنم و پولی هم ندارم میخوام مشهور بشم همه از دستم شاکی شدن آی پدر جانم جانم پدر جان معشوقه هام منو ترک کردن منو به مال و منال فروختن گل نیسه بهم خیانت کرده آی پدر جانم جانم پدر جان هنوز جوونم سنم کم هست خسته شدم و سرم داره میترکه

وقارسبحان آی دده وای گیتار

1 سال پیش در موسیقی زمان 00:54 7
0.05 sec, flt: 0 time: 9, count: 11, slow: 0