بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

پخش ویدئو بعدی ... {{ next_video.title }}
[توقف]

شبکه یک - 13 مهر 1401- 18:15| برنامه فاز مثبت با حضور دکتر عبدلی مدیر دفتر نظارت بر تعمیرات نیروگاهی کشور.

صنعت برق وزارت نیرو پایشگری

1 ماه پیش در اخبار زمان 17:14 0 1080p
0.10 sec, flt: 0 time: 6, count: 11, slow: 0