بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

پخش ویدئو بعدی ... {{ next_video.title }}
[توقف]

در جهان سه نوع انسان وجود دارد: دارا، ندار و نداری که برای داشتن پول خرج می‌کند... در این ویدئو تفاوت‌های نگرشی افراد را مورد بررسی قرار خواهیم داد و خواهیم فهمید که چگونه بهینه زندگی کنیم؟! آیا تصور می‌کنید که افراد ثروتمند در خانواده‌هایی ثروتمند به دنیا آمده‌اند؟ تفاوت اصلی افراد ثروتمند و فقیر در شیوه‌ی تفکر، نوع نگاه و واکنششان به جهان مشاهده می‌شود.

0.06 sec, flt: 0 time: 5, count: 11, slow: 0