بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

پخش ویدئو بعدی ... {{ next_video.title }}
[توقف]

آموزش فری فایر چگونه هدشات بزنیم ؟! با این آموزش هرچی تیر بزنی فقط هدشات زدی !! Free Fire: Battlegrounds کانال روبیکا : https://rubika.ir/animaha313 هدشات فری فایر/تنظیمات فری فایر/سنسیوتی فری فایر/دیپی فری فایر/آموزش فری فایر/تنظیمات فری فایر/هدشات فری فایر/فری فایر

0.05 sec, flt: 0 time: 7, count: 11, slow: 0