بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

پخش ویدئو بعدی ... {{ next_video.title }}
[توقف]

#تمرین_درمنزل ✅تمرینات مخصوص ران و باسن ✅به راحتی با یك صندلی یا تخت قابل اجرا می باشد ✔️حركت اول ٣ ست ١٠ تكراری ✔️حركت دوم ٣ ست ١٢ تكراری ✔️حركت سوم٣ ست ١٢ تكراری ✔️حركت چهارم ٤ ست ١٠ تكراری

0.08 sec, flt: 0 time: 12, count: 11, slow: 0