بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

پخش ویدئو بعدی ... {{ next_video.title }}
[توقف]

یک دقیقه حرکات ورزشی مناسب برای فرم دهی باسن. برای دیدن حرکات بیشتر به سایت www.gyrusclinic.com مراجعه کنید.

ورزش باسن فرم دهی

1 ماه پیش در آموزشی زمان 01:23 11
0.07 sec, flt: 0 time: 11, count: 11, slow: 0