بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

پخش ویدئو بعدی ... {{ next_video.title }}
[توقف]

اعضای گروه، هنگام شرکت در یک مسابقه اتومبیلرانی بیابانی، با یک کرم شنی غول پیکر روبرو می شوند. در ادامه، آنها فرقه ای را مشاهده می کنند که...

0.06 sec, flt: 0 time: 6, count: 11, slow: 0