بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

پخش ویدئو بعدی ... {{ next_video.title }}
[توقف]

پرونده "فلسفه تحلیلی در زندگی روزمره"؛ مهمان: امیر مازیار، عضو هیئت علمی گروه فلسفه هنر دانشگاه هنر تهران میزبان: محمدرضا واعظ ، دبیر علمی پرونده و پژوهشگر فلسفه علم، دانشگاه بُن آلمان؛ چهارشنبه ۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ به همت موسسه فرهنگی مطالعاتی پیدایش(رویش دیگر)

0.04 sec, flt: 0 time: 7, count: 11, slow: 0