بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

پخش ویدئو بعدی ... {{ next_video.title }}
[توقف]

اجرای قطعه گنجشگک اشی مشی توسط هنرجوی عزیزم امیرحسین اطمینان فر از آموزشگاه تخصصی چنگ اصفهان. این قطعه از کتاب آوای گیتار جلد 1 علیرضا نصوحی نواخته شده است.

0.05 sec, flt: 0 time: 6, count: 11, slow: 0