بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

پخش ویدئو بعدی ... {{ next_video.title }}
[توقف]

شبکه بی بی سی که مدعی آزادی بیان، صداقت رسانه ای و بهترین بودن در زمینه رسانه است، حتی در میان کارمندان خود نیز از مقبولیت برخوردار نیست. طبق قوانین این شبکه مصاحبه کارمندانش با رسانه ها ممنوع است اما بیتا حجازی از مجریان بی بی سی فارسی ظاهرا از این قانون بی خبر است. وی در مصاحبه ای با یک خبرنگار انگلیسی و در پاسخ به اینکه آیا بی بی سی صداقت را در اخبار خود حفظ می کند؟ از عدم اطمینانش در صداقت بی بی سی می گوید، مطلبی که تصویربردار همراه وی نیز تایید می کند. در حالی که کارمندان این رسانه هم به عد

بی بی سی مجری

1 ماه پیش در سیاسی زمان 03:33 7
0.06 sec, flt: 0 time: 5, count: 11, slow: 0