بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

پخش ویدئو بعدی ... {{ next_video.title }}
[توقف]

این کلیپ درباره تمام اتفاقاتی هست که در انتخابات 88 و 94 افتاد و خود بی بی سی خیلی از صحبت های خودش رو نقض کرد و سرشار از تنقض های بیشمار بخصوص درباره معرفی تند رو ها و عملکرد افراد

بی بی سی فارسی

1 ماه پیش در سیاسی زمان 07:52 7
0.06 sec, flt: 0 time: 6, count: 11, slow: 0