بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

پخش ویدئو بعدی ... {{ next_video.title }}
[توقف]

آموزش نی نوازی درس 104 از کتاب استاد کیانی نژاد _ اجرای بهروز متین نژاد _ آموزش کامل دوره ابتدایی متوسطه وعالی و ردیف نوازی 09016962722

0.08 sec, flt: 0 time: 13, count: 14, slow: 0