بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

پخش ویدئو بعدی ... {{ next_video.title }}
[توقف]

فصل دوم، هشت ساعت پس از فرار آغاز می‌شود. 8 فراری تقریباً از هم جدا شده‌اند و هر کدام به دنبال اهداف خود می‌روند. “براد بلیک” که افسر نگهبان زندان بود، از کارش اخراج می‌شود و بعد از این به دنبال فراری‌ها می‌رود

0.06 sec, flt: 0 time: 5, count: 11, slow: 0