بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

پخش ویدئو بعدی ... {{ next_video.title }}
[توقف]

اسب دیلا خانم با چابکسواری ابراهیم قره داشلی و مالکیت زنده یاد حمیدرضا سعاتمند توانست در دور 2 هفته 8 - پنج شنبه فصل پاییز گنبد کاووس 1400، عنوان قهرمانی را در کورس دوخون Maiden مسافت 1000 کسب نماید. اسب های جهان بابا و بیوک آدا به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. .asbdavani.org

0.07 sec, flt: 0 time: 9, count: 11, slow: 0