بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

پخش ویدئو بعدی ... {{ next_video.title }}
[توقف]

درمان ناباروری با کمک هوش مصنوعی در دانشگاه تربیت مدرس - اخبار نیمروزی - شبکه 1 - ۲ تیرماه ۱۴۰۱

0.06 sec, flt: 0 time: 8, count: 11, slow: 0