بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

پخش ویدئو بعدی ... {{ next_video.title }}
[توقف]

دو دوست بنامهای تایلر و مارک که هر دو اسکی باز حرفه ای هستند برای تهیه یک فیلم ورزشی دعوت می شوند. در طول فیلمبرداری متوجه زیاده خواهی تهیه کننده برای تهیه صحنه های خطرناک و ریسکی جهت فروش بهتر فیلم می شوند و ...

0.06 sec, flt: 0 time: 4, count: 11, slow: 0