بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

پخش ویدئو بعدی ... {{ next_video.title }}
[توقف]

اسب آتیلا زاگرس با چابکسواری کیوان قلرعطا و مالکیت حلما اتابای و ایلنازمختومی توانست در دور 2 هفته 5 - جمعه فصل تابستان بندرترکمن 1401، عنوان قهرمانی را در کورس تروبرد هندیکاپ کلاس 6 مسافت 1000 کسب نماید. اسب های سار سارا و کاراجا به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. .asbdavani.org

0.08 sec, flt: 0 time: 7, count: 11, slow: 0