بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

پخش ویدئو بعدی ... {{ next_video.title }}
[توقف]

(مرور جلسات گذشته) خوانش گروهی و کدنویسی هوش مصنوعی. کتاب : Hands-on Machine Learning with Scikit-Learn, Keras TensorFlow . کارگروه هوش مصنوعی انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه آزاد کرج

0.03 sec, flt: 0 time: 6, count: 11, slow: 0