بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

پخش ویدئو بعدی ... {{ next_video.title }}
[توقف]

* زندگی و زمانه علامه کرباسچیان فصل دوم قسمت هفتم: جناب آقای محمدجواد ظریف * محمدجواد ظریف، فارغ‌التحصیل دوره هفدهم دبیرستان علوی، راوی انسان‌سازی در نگاه علامه کرباسچیان است و از توجه ویژه ایشان به امور جزئی و شخصی دانش‌آموزان خاطراتی بیان می‌کند. ظریف که یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های سیاسی را به عهده داشته، نقش آموزه‌های علامه در عمل به چنین مسئولیت‌هایی را یادآور می‌شود و به اهمیت نقش مدارس به تربیت شخصیت‌های تاثیرگذار جهانی اشاره دارد. * پیش‌درآمد: 00:00 سرآغاز: 01:26 چکیده مختصری از زندگی‌نامه: 03:15 انتظار یک‌ساله برای ورود به علوی: 03:37 نهی فرهنگِ القا شده از رادیو و تلویزیون: 04:09 تامین مالی مدرسه از اولیا: 06:13 س

0.07 sec, flt: 0 time: 8, count: 11, slow: 0