بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

پخش ویدئو بعدی ... {{ next_video.title }}
[توقف]

اسب پینار با چابکسواری نورمحمد بهادر و مالکیت حامد پقه توانست در دور 4 هفته 12 - پنج شنبه فصل پاییز گنبد کاووس 1399، عنوان قهرمانی را کسب نماید.اسب های آل نوش و سوگلی به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. .asbdavani.org

0.06 sec, flt: 0 time: 5, count: 11, slow: 0