بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

پخش ویدئو بعدی ... {{ next_video.title }}
[توقف]

این فیلم سالهاپیش توسط نیروهای دریایی امریکا گرفته شده است که البته بعدها نیروی دریایی امریکا وجود و تهیه این فیلم را انکار میکنند. در نتیجه منطقه مورد نظر ناشناخته میماند.

پری دریایی فیلم عجیب

4 ماه پیش در تکنولوژی زمان 01:33 16
0.06 sec, flt: 0 time: 6, count: 11, slow: 0