بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

پخش ویدئو بعدی ... {{ next_video.title }}
[توقف]

گنجشک های قناری نما در صنعت شگرد جدید سودجویان، فریب ناظران و متولیان با رنگ کردن ماشین های فرسوده و دریافت تسهیلات ارزان قیمت است، شگردی که مافیایی نیز پشت پرده دارد. https://www.iribnews.ir/00De28

0.06 sec, flt: 0 time: 9, count: 10, slow: 0