بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

پخش ویدئو بعدی ... {{ next_video.title }}
[توقف]

در اپیزود چهارم از مجموعه گفتگوهای سیناپس با هدف معرفی رویکردهای میان‌رشته‌ایِ حل مسئله اجتماعی با مرتضی رستمی، دانش‌آموخته جامعه‌شناسی گفتگو کردیم.

0.07 sec, flt: 0 time: 18, count: 11, slow: 0