بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

پخش ویدئو بعدی ... {{ next_video.title }}
[توقف]

"سیناپس"سلسله گفتگوهایی درباره رویکردهای میان‌رشته‌ای حل مسئله اجتماعیهر دوشنبه ساعت 21طراح، تهیه‌کننده و کارگردان: جعفر قوام‌دوست

0.07 sec, flt: 0 time: 21, count: 11, slow: 0