بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

پخش ویدئو بعدی ... {{ next_video.title }}
[توقف]

در آستانه دومین شب از شبهای لیالی قدر، نماهنگ درد دل من ، دواش می دانی تو، منتشر شد.

0.10 sec, delay: 0.00 sec time: 49, count: 10, slow: 0