بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

پخش ویدئو بعدی ... {{ next_video.title }}
[توقف]

استاد عبدالجبار کاکایی در چهارمین برنامه «چشمه حکمت» حکایتی جالب درباره بخشندگی حاتم طایی بیان کرده است.

0.07 sec, delay: 0.00 sec time: 20, count: 10, slow: 0