بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

پخش ویدئو بعدی ... {{ next_video.title }}
[توقف]

نحوه حرکت و حمله مار افعی در بیابان های سوزان

مار مار سمی افعی بیابان شکار

1 ماه پیش در حیوانات زمان 01:00 9
0.06 sec time: 9, count: 7, slow: 0