بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

پخش ویدئو بعدی ... {{ next_video.title }}
[توقف]

در این فیلم آموزشی با قسمتهای مختلف یک میکروسکوپ و مراحل تنظیم آن برای دیدن یک نمونه آشنا می شوید . همچنین مفهوم بزرگنمایی میکروسکوپ و موجودات تک یاخته ای و پر یاخته ای توضیح داده می شود.

0.07 sec time: 25, count: 16, slow: 0