بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

پخش ویدئو بعدی ... {{ next_video.title }}
[توقف]

اسب ببرگلستان ایشان با چابکسواری کمال دالی جه عطا و مالکیت دکتر محمدرضا صادقی توانست در دور 7 هفته 23 - پنج شنبه فصل پاییز گنبد کاووس 1394، عنوان قهرمانی را کسب نماید.اسب های خان ترکمن و سرن آی2 به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. .asbdavani.org

0.06 sec, flt: 0 time: 9, count: 11, slow: 0