بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

پخش ویدئو بعدی ... {{ next_video.title }}
[توقف]

اسب بای بای با چابکسواری عیدمحمد غراوی و مالکیت عرشی وجدانی وحاجی امان گلدیانی توانست در دور 3 هفته 22 - جمعه فصل پاییز گنبد کاووس 1394، عنوان قهرمانی را کسب نماید.اسب های گل مژگان و ورگلاس به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. .asbdavani.org

0.05 sec, flt: 0 time: 7, count: 11, slow: 0