بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

پخش ویدئو بعدی ... {{ next_video.title }}
[توقف]

اسب هج دیو با چابکسواری نادر صالح پور و مالکیت آیسا روشنی وعسل فیض عسگری توانست در دور 4 هفته 22 - جمعه فصل پاییز گنبد کاووس 1394، عنوان قهرمانی را کسب نماید.اسب های بوگاتی و اوهایو به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. .asbdavani.org

0.07 sec, flt: 0 time: 7, count: 11, slow: 0