بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

پخش ویدئو بعدی ... {{ next_video.title }}
[توقف]

مردم کرونا خیلی خیلی جدی‌ است فاصله‌گذاری اجتماعی رو رعایت کنید فاصله‌گذاری اجتماعی در فوتبال دیده بودید؟ خالی نبندید ندیده بودید، با ما ببینید #فاصله_گذاری_اجتماعی

0.08 sec time: 27, count: 23, slow: 0