بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

لافراری در پیست تاپ گیر

لافراری هم با رانندگی Jason Plato پاش به پیست تاپ گیر باز شد تایمی که زده شد هم 1:14.2 با تایر شهری پیست هم گویا 100% خشک نبوده یکمی سطحش نمناک بوده و دمای سطح پیست کم شده

لافراریتاپ گیر

1 هفته پیش در ورزشی زمان 04:43
0.180