بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

دیانا و روما :: بازی با ماشین های اسباب بازی جدید

دیانا می خواهد در استخر شنا کند. اما روما استخر را پولی کرده و از دیانا پول طلب می کند! دیانا حواس برادر را پرت می کند ، به او یک میلک شیک و اسباب بازی پیشنهاد می کند. و او موفق می شود به استخر برود اما نه برای مدت طولانی ... بچه ها وانمود می کنند با اسباب بازی ماشین جدید بازی می کنند ...با کانال ویدئوگرام همراه باشید.

0.188