بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

پخش ویدئو بعدی ... {{ next_video.title }}
[توقف]

ناستیا هنگام بازی چند بار زخمی می شود و پدر زخم او را می بندد،همچنین از پدر کمک کردن به دیگران را یاد می گیرد. با کانال ویدئوگرام همراه باشید.

0.05 sec, flt: 0 time: 9, count: 11, slow: 0