بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

کاشت مو قربانی اسید پاشی

بیمار فوق جناب آقای صادق حنيف پور كه متاسفانه در ارديبهشت ماه سال ٩٣ قربانی اسیدپاشی شدند و مورد توجه بسیاری از مردم و رسانه ها و خبرگزاریهای کشور قرار گرفتند. طی جلسه ای كه در دفتر وزير بهداشت وقت جهت رسيدگی به ايشان تشكيل شد، از هر کدام از متخصصين طراز اول در رشته های مرتبط جهت درمان ايشان، دعوت به عمل آمد و قسمتی از درمان ايشان كه مرتبط با پوست و مو بود به پروفسور نيلفروش زاده واگذار شد.

0.213