بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

پخش ویدئو بعدی ... {{ next_video.title }}
[توقف]

در این قسمت از ویدئو کست تصویری رادیو ترانزیست همراه امیرعلی نبویان و قصه های امیرعلی به دنیای کودکی و خاطرات گذشته سفر می کنیم

0.05 sec, flt: 0 time: 7, count: 11, slow: 0